Aktualności

Odwołany Rajd -Śladami Orła Bielika – Rajd o Puchar Burmistrza Kalisza Pomorskiego

Uwzględniając aktualną sytuację epidemilogiczną w kraju oraz zwiększającą się liczbę zakażeń wirusem Sars Covid-2 Zarząd Automobilklubu Stargardzkiego w uzgodnieniu z Zarządem Okręgowym POlskiego Związku Motorowego podjął decyzję o odwołaniu

V Runda Turystycznego Pucharu

Pomorza Zachodniego 2021

Regulamin

ORGANIZATOR:        Automobilklub Stargardzki,

Klub Sportowo-Motorowy   AUTOMOBILKLUB Kalisz Pomorski

WŁADZE RAJDU:      Komandor:            Stanisław Drabczyk

                                  Wicekomandor:    Andrzej Nocen

 Sędzia główny:     Andrzej Grzana

 Kierownik biura:   Irena Nocen

   TERMIN:           12. 11. 2021 r.

Miejsce : Pojezierze Drawskie

CEL IMPREZY:    Integracja miłośników motoryzacji

                             Popularyzacja turystyki rodzinnej

                             Popularyzacja walorów regionu

UCZESTNICTWO:  W rajdzie uczestniczą pojazdy samochodowe z ważnym przeglądem technicznym i aktualną plisą OC.

ZAŁOGA:             Załogę  stanowi kierowca z ważnym  prawem jazdy oraz pilot.

ZASADY:              Uczestnicy zobowiązani są do:     

  1. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa jazdy.
  2. Przejazdu trasy zgodnie z dostarczoną mapą i opisem.
  3. Odbycia wszystkich prób sprawnościowych oraz zadań przewidzianych na trasie rajdu.
  4. Przestrzegania zasad sportowej rywalizacji.
  5. Przestrzegania Ramowego Regulaminu TPPZ 2021.

START:                  Stadion Miejski w Kaliszu Pomorskim                    godz. : 11:00

                              Odprawa zawodników                                                 godz.: 10:30      

META:                  Stadion Miejski w Kaliszu Pomorskim                     godz.: 15:00                

WPISOWE:          Członkowie zrzeszeni w PZM                                50,- zł

                              Pozostali uczestnicy                                               60,- zł

ZGŁOSZENIA:        Zgłoszenia na stronie  ak.stargard.pl

 Pocztą elektroniczną: andrzej.nocen@interia.pl

                                Telefonicznie :             Nr Tel: 501335027,

 lub w dniu imprezy, w biurze imprezy na starcie do godz.: 10:30

WPŁATY:               Wpłaty wpisowego można dokonywać przelewem na konto  Automobilklubu Stargardzkiego:

Automobilklub Stargardzki

ul. I Brygady 35

73-110 Stargard

Nr konta: 11 2490 0005 0000 4530 3163 3136

W tytule: Śladami Orła Bielika 2021

lub gotówką  przy odbiorze dokumentów  w biurze  imprezy.

Zwrot wpisowego w przypadku odwołania imprezy.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

  • dokumentację dotyczącą imprezy
  • poczęstunki na trasie rajdu
  • regulaminowe nagrody

OC  ORGANIZATORA

Organizator  nie ponosi odpowiedzialności  za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

ŻYCZYMY WSZYSTKIM ZAŁOGOM SZEROKIEJ DROGI I POWODZENIA!!!