Zarząd

Prezes Zarządu – Andrzej Nocen
Wiceprezes
– Dariusz Bobryk
Wiceprezes
– Marek Stożyński
Skarbnik
– Bożena Gorzendowska-Gorzka
Sekretarz
– Maciej Kosmala
Członek zarządu
– Łukasz Jakubek
Członek zarządu
– Stanisław Drabczyk