Zarząd

W związku z decyzjami podjętymi podczas Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego za okres 2015 – 2018, które odbyło się w dniu 23 marca 2019 r. w siedzibie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy
ul. Szczecińskiej 17 podjęto decyzje o wyborze Zarządu Automobilklubu Stargardzkiego w składzie :

Prezes Zarządu – Andrzej Grzana,
Wiceprezes – Andrzej Nocen,
Wiceprezes – Stanisław Drabczyk,
Skarbnika – Irena Nocen,
Sekretarz – Dariusz Bobryk,
Członków Zarządu – Jacek Ławicki,
Członek Zarządu – Henryk Jabłoński.