Dołącz do nas

Aby zapisać się do Automobilklubu Stargardzkiego należy :

  1. Pobrać Deklarację członkowską Automobilklubu Stargardzkiego.
  2. Wydrukować, wypełnić, podpisać. (pola : „Nr leg.” , „Dysc. statutowa”, „Posiadana licencja”, pola pod linią zostawić puste)
  3. Zeskanować wypełnioną deklarację, dokument tożsamości (uczniowie i studenci legitymacje uczniowską, studencką) oraz dowód wpłaty składki członkowskiej
  4. Wysłać powyższe pliki na adres e-mail: nocen.andrzej@gmail.com

*Odbiór legitymacji członkowskiej do odebrania osobiście na zebraniach Automobilklubu Stargardzkiego lub podczas zawodów organizowanych przez AP Stargard .

*Wysokość składki członkowskiej Automobilklubu Stargardzkiego na rok 2023 wynosi 100 zł. Dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów 50 zł.

Wpłaty wyłącznie przelewem na konto.

Automobilklub Stargardzki
ul. Generała Leopolda Okulickiego 3
73-102 Stargard

numer konta: 11 2490 0005 0000 4530 3163 3136

W tytule wpłaty proszę wpisać : Imię Nazwisko, składka 2023 r.

W razie jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt pod nr tel. 501 33 33 12.