Spotkania klubowe

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Automobilklubu Stargardzkiego zawiadamiam, że zgodnie
 z §19 Statutu zwołuje się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze za okres 2019 – 2023, które odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r.

o godzinie 17:00 w siedzibie Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (Dom Kultury Kolejarza) w Stargardzie przy ul. Szczecińskiej 17.

W przypadku braku quorum drugi termin wyznacza się w tym samym miejscu

i dniu o godz. 17:30

Jednocześnie informuję, że na godzinę przed Walnym Zgromadzeniem
w miejscu obrad wyłożone będą do wglądu następujące dokumenty:

– Sprawozdanie z prac Zarządu za okres 2019-2023

– Sprawozdanie finansowe za okres 2019-2023

– Projekty uchwał

WAŻNE!

Przypominam, że mandaty zostaną wydane wyłącznie członkom, którzy nie będą posiadali zaległości w opłatach składek. Proszę zabrać ze sobą dowody wpłaty lub podstemplowane legitymacje i dowody tożsamości. W miejscu obrad będzie również istniała możliwość opłaty składek członkowskich.

W załączeniu do zapoznania: