Aktualności

RAJD BUKOWE WOJAŻE

ORGANIZATOR:        Automobilklub Stargardzki

WŁADZE RAJDU:      Komandor:            Andrzej Grzana

                               Sędzia główny:     Izabela Grzana

   TERMIN:           1 października 2022

Miejsce : Puszcza Bukowa (tereny Miasta Szczecin, Gminy Stare Czarnowo i Nadleśnictwa Gryfino)

CEL IMPREZY:    Integracja miłośników motoryzacji

                             Popularyzacja turystyki rodzinnej

                             Popularyzacja walorów regionu

UCZESTNICTWO:  W rajdzie uczestniczą pojazdy samochodowe z ważnym przeglądem technicznym i aktualną plisą OC.

ZAŁOGA:             Załogę  stanowi kierowca z ważnym  prawem jazdy oraz pilot. Pilot nie może  prowadzić  pojazdu  w czasie trwania imprezy.

ZASADY:              Uczestnicy zobowiązani są do:     

  1. Przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa jazdy.
  2. Przejazdu trasy zgodnie z dostarczoną mapą i opisem.
  3. Odbycia wszystkich prób sprawnościowych oraz zadań przewidzianych na trasie rajdu.
  4. Przestrzegania zasad sportowej rywalizacji.

START:                  Parking przy Jeziorze Szmaragdowym w Szczecinie ul. Kopalniana    godz : 10:30

Rejestracja uczestników od godz. 9.00                             

Odprawa zawodników godz.: 10:00      

META:                  Parking przy Jeziorze Szmaragdowym w Szczecinie ul. Kopalniana  godz.: 14:00                 

WPISOWE:          Członkowie zrzeszeni w PZM                                50,- zł

                              Pozostali uczestnicy                                               60,- zł

ZGŁOSZENIA:        Zgłoszenia na stronie  automobilklub.stargard.pl  do dnia 29.09.2022

 Pocztą elektroniczną: izabela.cichunska@gmail.com

                                Telefonicznie :             Nr Tel: 501335027,

 lub w dniu imprezy, w biurze imprezy na starcie do godz.: 10:30

WPŁATY:               Wpłaty wpisowego można dokonywać przelewem na konto  Automobilklubu Stargardzkiego:

Automobilklub Stargardzki

ul. I Brygady 35

73-110 Stargard

Nr konta: 11 2490 0005 0000 4530 3163 3136

W tytule: Bukowe Wojaże 2022

lub gotówką  przy odbiorze dokumentów  w biurze  imprezy.

Zwrot wpisowego w przypadku odwołania imprezy.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:

  • dokumentację dotyczącą imprezy
  • poczęstunki na trasie rajdu
  • regulaminowe nagrody

OC  ORGANIZATORA

Organizator  nie ponosi odpowiedzialności  za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni w stosunku do osób trzecich i ich mienia.