For up to £250 Bonus for sports, use our exclusive bet365 Bonus bet365 promo code Claim your bonus and start betting at bet365 now.

Retro Motor Show Poznań 2017

W dniach 3-5 listopada 2017 roku wystąpiliśmy na Retro Motor Show 2017 (official) w Poznaniu. Nasz skład wyglądał następująco:

  • BMW DIXI 1929 r.
  • BMW 327 1938 r.
  • Caddi Fleetwood 60s 1953 r.
  • Chevrolet Picup
  • Peugeot R 172Torpedo 1924 r.

poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017
poznan2017